Skip เมนูหลัก

เมนูหลัก

คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก

newข่าวประกาศnew

คลิกทำแบบสอบถาม

ประกาศโครงงานระยะที่ 2 มีปัญหา (วันที่ 9 ธันวาคม 2557)

(ถ้าไม่ส่งตามกำหนดอาจารย์ตัดคะแนนเป็น 0)

***********************************************

นักศึกษาสามารถตรวจสอบคะแนนทุกกิจกรรมภายในวันที่ 13-19 ธันวาคม 2557

ที่ http://ge.ssru.ac.th/tss/index.php/Student

หากมีข้อสงสัยให้มาติดต่อที่ สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2557 เท่านั้น 

มิฉะนั้นจะถือว่าคะแนนถูกต้องแล้ว

**************************

นักศึกษาสามารถ login เข้าระบบ E-learning

เพื่อทบทวนบทเรียนและเข้าทำแบบฝึกหัดได้ 

login

หากไม่สามารถ login ได้ ให้ใส่ 00/00/0000 หรือมาติดต่อขอรับรหัสผ่านที่สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

***********************************************

................................................................................................................................................................................

Available Courses


ข่าวและประกาศ

Picture of Sureeporn Boonsombat
ประกาศรับโครงงานระยะที่ 1 คือ
by Sureeporn Boonsombat - Friday, 20 February 2015, 04:04 AM
 
 ให้ตัวแทนกลุ่มรับโครงงานระยะที่ 1 คืน 

พร้อมรับกล่อง CD สามารถรับได้ถึงวันที่ 6 มี.ค. 58)

โดยนำใบรับส่งมายืนขอรับงานคืน ที่ GE

รับไปแล้วอย่าทำงานหาย 

เพราะต้องแนบส่งพร้อมงานระยะที่ 2 

(หากไม่มารับคืนอาจารย์จะตัดคะแนนระยะที่ 1 เป็น 0)
Picture of Sureeporn Boonsombat
ประกาศโครงงานไม่ผ่านรอบที่ 1
by Sureeporn Boonsombat - Friday, 13 February 2015, 10:38 AM
 

รายชื่อแบบฟอร์มโครงงานระยะที่ 1 ไม่ผ่านอนุมัติ  

วิชา GEL1101  การใช้ภาษาไทย

ภาคเรียนที่ 2/2557 

 ให้นักศึกษามารับงานคืนเพื่อนำกลับไปแก้ไข 
 แล้วส่งภายในวันที่กำหนด(แนบงานเก่าส่งด้วย)

ตรวจสอบรายชื่อที่นี่
Picture of Sureeporn Boonsombat
รูปแบบการส่งแบบฟอร์มระยะที่ 1
by Sureeporn Boonsombat - Friday, 30 January 2015, 05:29 AM
 
รูปแบบการส่งแบบฟอร์มระยะที่ 1 

กำหนดส่ง  1-11 กุมภาพันธ์ 2558

1.ใบรับส่งโครงงาน

2.ปกโครงงาน

3.แบบฟอร์มโครงงานระยะที่ 1

4. Print Screen เว็บบอร์ดที่นักศึกษาโพสต์เสนอหัวข้อในเว็บบอร์ดPicture of Sureeporn Boonsombat
แก้ไขผลการเรียน(I) ภาคเรียนที่ 1/2557
by Sureeporn Boonsombat - Friday, 16 January 2015, 08:50 AM
 
Picture of Sureeporn Boonsombat
แจ้งนักศึกษาที่ไม่ได้สอบเฉพาะกรณีไฟฟ้าดับ
by Sureeporn Boonsombat - Friday, 12 December 2014, 06:50 AM
 
แจ้งนักศึกษาที่ไม่ได้สอบเฉพาะกรณีไฟฟ้าดับ

(วันที่ 8 ธ.ค 57)ให้มาสอบชดเชยในวันที่ 13 ธ.ค. 57 
ตั้งแต่
เวลา 08.30 - 12.00 น. ห้องสอบ 3111 อาคาร 31


Skip LoginSkip Courses
click

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Today Sunday, 1 March 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Skip Facebook

Facebook

Skip จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์


เริ่มนับ 1 ก.ย. 57