Skip เมนูหลัก

เมนูหลัก

คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก

newข่าวประกาศnew

ประกาศโครงงานระยะที่ 2 มีปัญหา (วันที่ 9 ธันวาคม 2557)

(ถ้าไม่ส่งตามกำหนดอาจารย์ตัดคะแนนเป็น 0)

***********************************************

นักศึกษาสามารถตรวจสอบคะแนนทุกกิจกรรมภายในวันที่ 13-19 ธันวาคม 2557

ที่ http://ge.ssru.ac.th/tss/index.php/Student

หากมีข้อสงสัยให้มาติดต่อที่ สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2557 เท่านั้น 

มิฉะนั้นจะถือว่าคะแนนถูกต้องแล้ว

**************************

นักศึกษาสามารถ login เข้าระบบ E-learning

เพื่อทบทวนบทเรียนและเข้าทำแบบฝึกหัดได้ 

login

หากไม่สามารถ login ได้ ให้ใส่ 00/00/0000 หรือมาติดต่อขอรับรหัสผ่านที่สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

***********************************************

................................................................................................................................................................................

Available Courses


ข่าวและประกาศ

Picture of Sureeporn Boonsombat
รูปแบบการส่งแบบฟอร์มระยะที่ 1
by Sureeporn Boonsombat - Friday, 30 January 2015, 05:29 AM
 
รูปแบบการส่งแบบฟอร์มระยะที่ 1 

กำหนดส่ง  1-11 กุมภาพันธ์ 2558

1.ใบรับส่งโครงงาน

2.ปกโครงงาน

3.แบบฟอร์มโครงงานระยะที่ 1

4. Print Screen เว็บบอร์ดที่นักศึกษาโพสต์เสนอหัวข้อในเว็บบอร์ดPicture of Sureeporn Boonsombat
แก้ไขผลการเรียน(I) ภาคเรียนที่ 1/2557
by Sureeporn Boonsombat - Friday, 16 January 2015, 08:50 AM
 
Picture of Sureeporn Boonsombat
แจ้งนักศึกษาที่ไม่ได้สอบเฉพาะกรณีไฟฟ้าดับ
by Sureeporn Boonsombat - Friday, 12 December 2014, 06:50 AM
 
แจ้งนักศึกษาที่ไม่ได้สอบเฉพาะกรณีไฟฟ้าดับ

(วันที่ 8 ธ.ค 57)ให้มาสอบชดเชยในวันที่ 13 ธ.ค. 57 
ตั้งแต่
เวลา 08.30 - 12.00 น. ห้องสอบ 3111 อาคาร 31

Picture of Sureeporn Boonsombat
ประกาศรายชื่อนักศึกษายื่นคำร้องขอสอบภายหลัง (แก้ I) ภาคเรียนที่ 2/2556
by Sureeporn Boonsombat - Wednesday, 29 October 2014, 12:52 PM
 
Picture of Sureeporn Boonsombat
แจ้งรับกล่อง CD และวิธีการส่งโครงงานระยะที่ 2
by Sureeporn Boonsombat - Friday, 24 October 2014, 06:17 AM
 
ให้ตัวแทนกลุ่มโครงงานมารับกล่อง CD และแบบฟอร์มระยะที่ 1 

หากไม่มารับงานคืนอาจารย์จะหักคะแนนกลุ่มละ 3 คะแนน
เพื่อแนบส่งโครงงานในระยะที่ 2
สามารถรับคืนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ที่สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ
โดยบอกรหัสโครงงาน สามตัวหลัง เช่น GEL1101571001 บอกเจ้าหน้าที่ว่า รหัสโครงงาน 001 
CD
Skip LoginSkip Courses
click

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 Today Saturday, 31 January 31
Skip Facebook

Facebook

Skip จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์


เริ่มนับ 1 ก.ย. 57