Skip เมนูหลัก

เมนูหลัก

คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก

newข่าวประกาศnew

***********************************************

นักศึกษาสามารถ login เข้าระบบ E-learning

เพื่อทบทวนบทเรียนและเข้าทำแบบฝึกหัดได้ 

login

หากไม่สามารถ login ได้ ให้ใส่ 00/00/0000 หรือมาติดต่อขอรับรหัสผ่านที่สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

***********************************************

................................................................................................................................................................................

Available Courses


ข่าวและประกาศ

Picture of Sureeporn Boonsombat
การตรวจสอบคะแนนกิจกรรม
by Sureeporn Boonsombat - Thursday, 30 April 2015, 10:36 AM
 
การตรวสอบคะแนนกิจกรรมครั้งที่ 2 

          ขณะนี้นักศึกษาสามารถตรวจสอบคะแนนกิจกรรมในชั้นเรียนหน่วยที่ 5-8 
และคะแนนโครงงานระยะที่ 2 ส่วนคะแนนกิจกรรมและการทบทวนบทเรียน
ใน e-Learning หน่วยที่ 5-8 ต้องรอปิดระบบ วันที่ 8 พฤษภาคม 2558

          ให้นักศึกษาตรวจสอบและแจ้งเพื่อแก้ไขคะแนนในกรณีข้อมูลผิดพลาด 
ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 มิฉะนั้นจะถือว่าข้อมูลถูกต้อง แจ้งเพื่อทราบ 

Picture of Sureeporn Boonsombat
โครงงานระยะที่ 2
by Sureeporn Boonsombat - Monday, 16 March 2015, 07:42 AM
 

วิชา GEL1101 การใช้ภาษาไทย

รูปแบบโครงงาน ระยะที่ 

กำหนดส่ง 16- 18 มี.ค. 58 

 

1. แบบฟอร์มโครงงานระยะที่ 1 (รับคืนที่ GE)

2. CD ออกแบบกล่อง CD ให้สวยงาม(ที่มุมกล่องให้ติดบาร์โค้ดโครงงานระยะที่ 2)

3. สรุปงานเดี่ยว

 ให้นักศึกษานำงานทุกชิ้นใส่ในซองสีนำ้ตาล โดยหน้าซองให้ติดปกโครงงานระยะที่ 

เสนออาจารย์สุภาพรรณ  เมฆรัต

 โครงงานระยะที่ 2

Picture of Sureeporn Boonsombat
สอบวัดความรู้รอบที่ 1
by Sureeporn Boonsombat - Monday, 2 March 2015, 07:38 AM
 

1

1

Picture of Sureeporn Boonsombat
ประกาศรับโครงงานระยะที่ 1 คือ
by Sureeporn Boonsombat - Friday, 20 February 2015, 04:04 AM
 
 ให้ตัวแทนกลุ่มรับโครงงานระยะที่ 1 คืน 

พร้อมรับกล่อง CD สามารถรับได้ถึงวันที่ 6 มี.ค. 58)

โดยนำใบรับส่งมายืนขอรับงานคืน ที่ GE

รับไปแล้วอย่าทำงานหาย 

เพราะต้องแนบส่งพร้อมงานระยะที่ 2 

(หากไม่มารับคืนอาจารย์จะตัดคะแนนระยะที่ 1 เป็น 0)
Picture of Sureeporn Boonsombat
ประกาศโครงงานไม่ผ่านรอบที่ 1
by Sureeporn Boonsombat - Friday, 13 February 2015, 10:38 AM
 

รายชื่อแบบฟอร์มโครงงานระยะที่ 1 ไม่ผ่านอนุมัติ  

วิชา GEL1101  การใช้ภาษาไทย

ภาคเรียนที่ 2/2557 

 ให้นักศึกษามารับงานคืนเพื่อนำกลับไปแก้ไข 
 แล้วส่งภายในวันที่กำหนด(แนบงานเก่าส่งด้วย)

ตรวจสอบรายชื่อที่นี่

Skip Login
click

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 Today Saturday, 5 September 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
Skip Facebook

Facebook

Skip จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์


เริ่มนับ 1 ก.ย. 57